Burse la Facultatea de Utilaj Tehnologic

Criterii de acordare:Descarca

Studenti bursieri:Descarca

Studentii U.T.C.B. pot beneficia de urmatoarele tipuri de burse :

1. burse de studii
2. burse de merit
3. burse de performanta
4. burse de ajutor social
5. burse de ajutor social ocazional
6. burse de studiu in cadrul programelor de colaborare externa
7. burse acordate din fondurile extrabugetare ale universitatii

Cuantumurile burselor se stabilesc de catre Senatul U.T.C.B., cu exceptia burselor de studiu in strainatate.
Criteriile de acordare a burselor sunt prevazute in “Regulamentul pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studentii din U.T.C.B.”.
Fondul de burse este constituit din fondul alocat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului de la bugetul de stat si fonduri provenite din venituri proprii (extrabugetare), care sunt alocate de Senatul U.T.C.B.


Precedenta | 1 2 3 | Urmatoarea