Conducerea Facultatii

DECAN : Conf.univ.dr.ing.
FLORESCU VIRGIL

PRODECAN :Conf.univ.dr.ing.
LEGENDI AMELITTA  

DIRECTOR DEPARTAMENT MASINI DE CONSTRUCTII SI MECATRONICA

Conf.univ.dr.ing. GAIDOŞ AURELIAN  

DIRECTOR DEPARTAMENT TEHNOLOGIE MECANICA

Sef.lucr.dr.ing. MOCANU STEFAN  

SECRETAR ŞEF :
ec. VLASE IOANA  

Pentru asigurarea desfasurarii activitatii de invatamant, a celei de cercetare stiintifica si a altor activitati conexe facultatea dispune de un corp profesoral, de personal didactic ajutator si de personal nedidactic.

Organizarea, precum si structurile functionale si de conducere ale facultatii corespund legislatiei in vigoare (Legea invatamantului nr. 84/1995, Legea privind Statutul personalului didactic nr. 334/1997) si Cartei Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.

Facultatea este condusa de Consiliul facultatii constituit in proportie de 75% din cadre didactice, alese de catre Adunarea generala a cadrelor didactice titulare arondate facultatii si din studentii desemnati de organizatia studenteasca, in proportie de 25%.

Consiliul facultatii este prezidat de decan, iar conducerea executiva este asigurata de catre Biroul consiliului, care in legislatura 2008-2012 are urmatoarea componenta.