Profiluri si Specializari

Data: 3-07-2018, 18:08

Pentru titlul de inginer licentiat, facultatea ofera trei specializari si

anume: Utilaje tehnologice pentru constructii - Domeniul Inginerie Mecanica, Ingineria si managementul resurselor tehnologice in constructii - Domeniul Inginerie Mecanica si Mecatronica - Domeniul Mecatronice-Robotica.

Specializarea Utilaje pentru constructii - pregateste ingineri de concepţie, de producţie si de exploatare pentru masini, utilaje si echipamente pentru lucrari de constructii-montaj, sisteme de mecanizare a lucrarilor de constructii civile, industriale si cai de comunicatii, masini si instalatii pentru exploatarea si fabricarea materialelor si elementelor prefabricate pentru constructii.

Specializarea Mecatronica - Robotica - formeaza ingineri pregatiti sa conceapa, sa proiecteze si sa exploateze sisteme mecatronice specifice utilajelor de constructii moderne, cu abilitati in domeniul managementului proceselor tehnologice automatizate.

 In perspectiva, facultatea a demarat formalitatile necesare organizarii unei noi specializari din domeniul Ingineriei Mecanice, denumita Ingineria Echipamentelor pentru Situatii de Urgenta.

 Absolventii facultatii activeaza atat in sectoarele de conceptie si fabricare a utilajelor pentru constructii, cat si in activitatea de realizare a constructiilor (santiere, firme de materiale de constructii, unitati de intretinere, exploatare si reparatii, firme care inchiriaza sau vand utilaje de constructii, reprezentanţe firme etc.). Pregatirea multidisciplinară asigura absolventilor disponibilitatea de a se adapta si de a aborda sarcini variate in domeniu, conducand la o rapida absorbtie pe piata muncii. Continuarea pregatirii profesionale a absolventilor se poate face la specializarile de masterat oferite de UTCB si ulterior prin doctorat.

Specializari de la masterat organizate de facultate:

1. Sisteme Mecanice Avansate. 2. Echipamente Tehnologice pentru Dezafectarea/Demolarea Constructiilor si Reciclarea Materialelor. 3. Managementul si Gestionarea Situatiilor de Urgenta.

Laboratoare de referinta ale facultatii:

Laboratorul de Actionari Hidraulice si Pneumatice este destinat activitatilor didactice si de cercetare, fiind dotat cu standuri demonstrative FESTO si truse de masuratori hidraulice, grupuri hidraulice de pompare.

Laboratorul de Masini de Ridicat este dotat cu standuri si aparatura aferenta desfasurarii activitatii didactice si de cercetare in domeniu.

Laboratorul de Tehnologia fabricării şi Maşini-unelte este dotat cu principalele tipuri de maşini-unelte şi S.D.V-uri existente în dotarea întreprinderilor constructoare de maşini şi utilaje şi este destinat cunoaşterii acestora şi a tehnologiilor de execuţie ale componentelor sistemelor mecanice.

Laboratorul de Tribologie si Mentenanta, realizeaza incercari de durabilitate si performanta a uleiurilor industriale si de identificare a cuplurilor optime, material- lubrifiant, pentru diverse cuple tribologice.

Laboratorul de Toleranţe şi Control dimensional, este dotat cu principalele mijloace de măsurare şi control a preciziei de prelucrare şi a mărimilor mecanice. Laboratorul de Ingineria si Managementul Resurselor este destinat cunoasterii problematicilor legate de alocarea resurselor, selectarea echipamentelor tehnologice si conceperea sistemelor de masini, pe baza criteriilor tehnice si economice. Laboratorul de Stiinta, Tehnologia si Rezistenta Materialelor, este dotat cu aparatură pentru determinarea experimentală a structurii metalografice a proprietăţilor materialelor metalice. Laboratorul de electrotehnica, este dotat cu standuri si aparatura specifica pentru cercetari in domeniul actionarii si al automatizării electrice pentru utilaje. Laboratorul de Informatica, folosit in activitati didactice, are in dotare 2 săli cu calculatoare de ultima generatie legate in reţeaua locală si la Internet.